Et målrettet forløb

Det, der hjælper dig bedst, er et individuelt forløb tilpasset dig og dine problemer, men på baggrund af viden og erfaring fra behandlingen af andre med lignende symptomer og reaktioner. Et forløb kan lindre dine symptomer og bringe dig videre med større indsigt og bedre evne til at håndtere dit liv.
Kognitiv adfærdsterapi, som jeg har en to-årig specialistuddannelse i, er den psykologiske retning, med bedst videnskabelig dokumentation.
Endnu mere betydningsfuldt end arbejdsmetoden er efter min mening mødet med et nærværende og erfarent medmenne-ske, der kan leve sig ind i og spørge præcist ind til dine problematikker, så du kan komme til klarhed og få mod til at ændre på det, der ikke fungerer i dit liv.

 

 

 

 

 

 

 

De ord som denne side oftes finde på er: Kognitiv, psykolog, København, Stress, Frederiksberg, Vejle, Trekantsområdet, sorg, og, krise, København, psykolog, depression.

Psykolog Torben Jager Petersen

Email: torben@sovnogstress.dk
Mobil: 2047 9448.

Klinik i København