Hypnose

Hypnose bliver mere og mere anerkendt som supplement til traditionel behandling på både fysiologiske og psykologiske områder – også inden for fx kognitiv adfærdsterapi. Til hypnose bør man altid vælge en behandler, der har faglig kompetence til at undersøge og behandle den problematik, man kommer med, med mere traditionelle fremgangsmåder også. Det vil derfor oftest være en psykolog eller en læge.

Hypnose er sjældent det, jeg foreslår at lægge ud med i behandling. Jeg tager som første valg udgangspunkt i traditionel samtaleterapi. Kan vi ikke komme frem til gode behandlingsresultater via denne, kan hypnoterapi i mange tilfælde være en hjælp.

Den hypnoseform, jeg anvender, er meget seriøs og dybdegående. Vi udersøger sammen de problematiske forestillinger eller erfaringer, som ikke er tilgængelige for dagsbevidstheden, og som kan besværliggøre livet og blokere for fremskridt i behandlingen. Også hvor der er tale om fobier eller afhængighed, er der højest succesrate i behandlingen, hvor man undersøger og behandler de forestillinger og blokeringer, der ligger bagved selve fobien eller afhængigheden.

Jeg deltager i supervision og hypnosenetværk med andre seriøse psykologer og læger. For yderligere info om behandlingsmetoden henvises til Jens-Jørgen Gravesens bøger fra hhv. 2004, 2012 og 2013.

 

 

 

 

De ord som denne side oftes finde på er: Kognitiv, psykolog, København, Stress, Frederiksberg, Vejle, Trekantsområdet, sorg, og, krise, København, psykolog, depression.

Psykolog Torben Jager Petersen

Email: torben@sovnogstress.dk
Mobil: 2047 9448.

Klinik i København og Højer