Søvnspecialisterne i ScanSleep

EU har nyligt indført en international søvnspecialistuddannelse, som jeg forventer at blive akkrediteret til i løbet af det kommende år. Der er to typer søvnspecialister: En medicinsk søvnspecialist for læger og en ikke-medicinsk for andre med en relevant universitetsuddannelse – typisk psykologer. Jeg deltager i kurser og søvnkonferencer rundt om i Europa, holder foredrag og arrangerer kurser for læger og andet sundhedspersonale.

Sammen med min kone har jeg netop overtaget Danmarks mest professionelle private søvnklinik, ScanSleep, hvor jeg har været tilknyttet siden 2007, og foruden psykologarbejde har jeg der b.la. afviklet søvnstudier med flere hundrede forsøgsdeltagere med søvnproblemer.

Vi har således nu et topprofessionelt søvnlaboratorie, hvor vi kan komme helt til bunds i undersøgelse af søvnproblemer  via forskellige søvnmålinger. Til mindre avancerede målinger får du måleudstyr med hjem, og til de store overnatter du i klinikken i Hillerød.

Fra 1.1.2014 foretager vi således al søvnmåling og alle søvnundersøgelser i ScanSleep-regi, se mere på www.scansleep.dk .

Medicinsk ansvarlig er overlæge og certificeret medicinsk søvnspecialist Søren Berg, som er den tidligere leder af ScanSleep og den førende læge på området. Samarbejdet med ham giver mulighed for et unikt og ideelt tværfagligt samarbejde omkring behandlingen af alle typer søvnproblemer. Din behandling sker hermed på baggrund af den nyeste psykologiske og lægefaglige indsigt. Og hvis det er en medicinsk behandling, der er det bedste i dit tilfælde, kan du få igangsat den sammen med øvrig ikke-medicinsk behandling.

Har du en sundhedsforsikring, er det meget muligt, at den vil betale i alt fald en udredning af dine søvnproblemer og for en del selskabers vedkommende også behandlingen. Kontakt os for at bestille tid eller for at drøfte dine muligheder enten via kontaktoplysningerne her på siden eller gennem ScanSleep på tlf. 46 99 30 50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ord som denne side oftes finde på er: Kognitiv, psykolog, København, Stress, Frederiksberg, Hillerød, Nordsjælland, sorg, og, krise, København, psykolog, depression.

           Psykolog Torben Jager Petersen

           Email: torben@sovnogstress.dk
           Mobil: 2047 9448.

           Klinik i Hillerød og København