Behandling af søvnløshed

For at være en god behandler af søvnproblemer, skal man have indgående kendskab til både det fysiologiske og psykologiske område. Det er ikke nok at være enten læge eller psykolog, da der ofte skal en bred vifte af tiltag til. På videnskabeligt grundlag er der udviklet en særlig behandling med kognitiv adfærdsterapi, som jeg benytter mig af. Denne supplerer jeg med min erfaring fra arbejdet med videnskabelige søvnstudier med flere hundrede søvnpatienter. Og jeg er certificeret søvnspecialist via det europæiske ESRS.

Hvordan behandling af dit søvnproblem vil blive, er afhængig af din specielle problematik. Er det især afbrudt søvn, det er galt med, kan hovedvægten komme til at ligge på søvnrestriktion, hvor vi lægger din søvn i faste rammer. Er problemet relateret til stress, vægtes bekymringer og tænkning omkring søvn.

Nyere metoder i kognitiv adfærdsterapi, som mindfulness og ACT (Acceptance and Commitment Therapy), kan også bidrage effektivt. Rækker søvnproblemet ind over andre problematikker i dit liv: arbejde, forholdet til partneren, energiforladthed eller sorg og krise, kan du hurtigere komme igennem, hvis vi sideløbende tager fat på disse.

Som kognitiv psykolog vil jeg i disse tilfælde ofte arbejde med kognitiv adfærdsterapi udviklet til depression, angst, stress mv. Men vi kan også holde os til søvn, hvis du ønsker det. Jeg har gode erfaringer med søvnbehandling via videokonsultationer.

Du skal regne med, at en søvnbehandling strækker sig over ca. seks gange over tre til fem måneder. Men der er selvfølgelig individuelle forskelle.

 

 

 

De ord som denne side oftes finde på er: Kognitiv, psykolog, København, Stress, Frederiksberg, Vejle, Trekantsområdet, sorg, og, krise, København, psykolog, depression.

Psykolog Torben Jager Petersen

Email: torben@sovnogstress.dk
Mobil: 2047 9448.

Behandling sker via videokonsultationer

Ring eller skriv og hør nærmere.