ScanSleep

Min erfaring med arbejdet med søvnproblemer har jeg erhvervet gennem 15 års tilknytning til den private nu lukkede søvnmedicinske klinik ScanSleep. Jeg var ejer og daglig leder af ScanSleep fra 2013-2021, mens det medicinske ansvar for klinikken blev varetaget af en læge og søvnspecialist.

Det kan være frugtbart at have en flerstrenget tilgang til søvn, da der som oftest i forskellig grad er både fysiologiske, almenpsykologiske og omgivelsesmæssige faktorer, der spiller ind. Og det kan være nyttigt at kunne lave søvnundersøgelser i et søvnlaboratorium. I mange tilfælde sad patienterne derfor i den udredende samtale både over for et team bestående af en læge og mig som psykolog, hvor vi begge var specialiseret i søvn. Desuden gennemfør te vi en række kliniske studier for medicinalindustrien, hvor vi var med til at teste ny sovemedicin, og jeg kom herigennem i tæt kontakt til hundredvis af mennesker med søvnproblemer.

Jeg starter derfor altid med en indledende grundig søvnspecialistkonsultation på 1½ time, hvor jeg spørger ind til fysiologiske, almenpsykologiske og omgivelsesmæssige faktorer, herunder stress. Jeg præsenterer dernæst min forståelse af den foreliggende søvnproblematik og kommer med mit bud på, hvordan man kommer videre med sit søvnproblem. Jeg vil ofte kunne spotte mulige fysiologiske faktorer og vil, hvis det er indikeret, kunne foreslå behandling hos mig eller andre, herunder en søvnundersøgelse i andet regi. I en del tilfælde er denne indledende konsultation tilstrækkelig til, at man får ro på søvnen og selv kan håndtere problemet.

Så selvom jeg ikke kan tilbyde lægekonsultationer og dermed heller ikke søvnundersøgelser eller medicinsk eller anden lægelig behandling og udredning, er det et solidt erfaringsgrundlag, jeg arbejder og rådgiver ud fra. Og uanset om der er en fysiologisk eller almenpsykologisk komponent, er der altid en psyke, der forholder sig til søvnproblemet og gør problemet større eller mindre. En grundig forståelse af det, der virker ind på søvnen, er derfor gavnlig.

En indledende konsultation vil erfaringsmæssigt være et godt udgangspunkt for mange med søvnproblemer.

Informationen i de efterfølgende faneblade baserer sig på viden og aktivitet i ScanSleep, som primært er det fundament, jeg står på i min behandling af søvnproblemer.

Psykolog Torben Jager Petersen

Email: torben@sovnogstress.dk
Mobil: 2047 9448.

Behandling sker via videokonsultationer

Ring eller skriv og hør nærmere.