Hvorfor er det en god idé at få hjælp af en kognitiv psykolog ved stress?

Det er ofte de mest ihærdige og hårdtarbejdende mennesker, der går ned med stress. Den belastningstilstand, der følger efter, er altid sammensat af fysiologiske og psykologiske symptomer, herunder næsten altid også søvnproblemer. Hvis der ikke bliver gjort noget ved det, kan disse forstærke hinanden i en ond spiral.

Resultatet bliver, at ens kapacitet på alle områder nedsættes drastisk, og man kan føle sig angst og deprimeret, anspændt og med ‘kort lunte’. Organismen har sagt fra, og ofte må man helt i ro, før man kan bygge sig selv op igen. Det kan være en langvarig proces, som kan kræve hel eller delvis sygemelding.

Vejen ud er, at man lærer at kende og respektere sine grænser, som de er nu. Dette kan være vanskeligt at gøre uden støtte fra en uddannet psykolog, der i modsætning til coaches og andre behandlere, eller endog læger, også har erfaring i behandling af depression, sorg og krise, hvis disse kommer til at spille ind undervejs.

Nyere forskning viser, at behandling af søvnproblemer samtidig med stress, angst, depression mv. afkorter behandlingsprocessen og dermed den tid, man er sygemeldt.

Fordelen ved en kognitiv psykolog er, at han benytter sig af videnskabeligt funderede metoder udarbejdet og testet til de forskellige problematikker. Men at behandle stress kræver derudover en stor viden om både fysiologiske og psykologiske mekanismer og en bred vifte af terapeutiske redskaber.

 

 

 

De ord som denne side oftes finde på er: Kognitiv, psykolog, København, Stress, Frederiksberg, Vejle, Trekantsområdet, sorg, og, krise, København, psykolog, depression.

Psykolog Torben Jager Petersen

Email: torben@sovnogstress.dk
Mobil: 2047 9448.

Behandling sker via videokonsultationer

Ring eller skriv og hør nærmere.