Søvnspecialist
Hjernetræning
Udbrændthed
Langvarigt stress
Mindfulness
Videokonsultationer
Søvn og stress
Autoriseret psykolog
Dokumenteret behandlingseffekt
Hypnose

Hvad er søvnløshed – insomni?

Søvnproblemer i form af søvnløshed er ikke kun det at sove for lidt. Det er en lidelse, der har indflydelse på alle døgnets 24 timer, og kan gribe voldsomt ind i præstation og humør. Det er et problem, der bør tages alvorligt, da længerevarende søvnproblemer kan føre til problemer som sygemelding, angst og depression, og der kan også være sammenhæng med forskellige fysiologiske lidelser.

Insomni er et overset problem i Danmark, og der findes ikke noget offentligt behandlingstilbud, på trods af at ca. 10% af befolkningen har et søvnproblem, der ikke kan afhjælpes med de søvnråd, man får hos lægen og ofte ser i medierne. Det kan ofte være stress, der udløser søvnproblemet, og søvnbehandling som en del af behandling af stress kan forkorte den periode, man fx er sygemeldt med stress.
Læs mere under Fremtidens insomnibehandling

Jeg er certificeret af den europæiske søvnforskningsforening, ESRS, hvilket er din garanti for, at jeg er kompetent til at behandle dine søvnproblemer. Jeg hjælper typisk dem, der allerede har været hos lægen og følger alle søvnrådene, men stadig ikke kan sove. Mange af dem har været i forløb hos en psykolog uden at blive hjulpet med deres søvnproblemer. Der er ca. 100 diagnoser på søvnområdet, så det er vigtigt med en kvalificeret udredning og evt. undersøgelse af problemerne. Der er på EU-plan udstukket guidelines til, hvordan man skal tilgå søvnproblemer.

Link til de europæiske guidelines for behandling af insomni (pdf)
 

Behandling af søvnløshed

For at være en god behandler af søvnproblemer, skal man have indgående kendskab til både det fysiologiske og psykologiske område. Det er ikke nok at være enten læge eller psykolog, da der ofte skal en bred vifte af tiltag til. På videnskabeligt grundlag er der udviklet en særlig behandling med kognitiv adfærdsterapi, KAT-I eller CBT-I, som jeg benytter mig af. Denne supplerer jeg med min erfaring fra arbejdet med videnskabelige søvnstudier med flere hundrede søvnpatienter.

Hvordan behandling af dit søvnproblem vil blive, er afhængig af din specielle problematik. Er det især afbrudt søvn, det er galt med, kan hovedvægten komme til at ligge på søvnrestriktion, hvor vi lægger din søvn i faste rammer. Er problemet relateret til stress, vægtes bekymringer og tænkning omkring søvn.

Nyere metoder i kognitiv adfærdsterapi, som mindfulness og ACT (Acceptance and Commitment Therapy), kan også bidrage effektivt. Rækker søvnproblemet ind over andre problematikker i dit liv: arbejde, forholdet til partneren, energiforladthed eller sorg og krise, kan du hurtigere komme igennem, hvis vi sideløbende tager fat på disse.

Som kognitiv psykolog vil jeg i disse tilfælde ofte arbejde med kognitiv adfærdsterapi udviklet til depression, angst, stress mv. Men vi kan også holde os til søvn, hvis du ønsker det.

Du skal regne med, at en søvnbehandling strækker sig over ca. seks gange over tre til fem måneder ud over den indledende konsultation på 1½ time. Men der er selvfølgelig individuelle forskelle.

I nogle tilfælde, hvor søvnproblemet relaterer sig til langvarig stress, også kaldet belastningsreaktion, eller er opstået i tilknytning til fysiologiske traumer eller fx neurogenerative lidelser, vil det være meget nyttigt at supplere med hjernetræning, neurofeedback.