Søvnspecialist
Hjernetræning
Udbrændthed
Langvarigt stress
Mindfulness
Videokonsultationer
Søvn og stress
Autoriseret psykolog
Dokumenteret behandlingseffekt
Hypnose

Hypnose

Hypnose bliver stadig mere anerkendt som supplement til traditionel behandling på både fysiologiske og psykologiske områder, og der har været forsket en del i gennem de sidste år, bl.a. på Aarhus Universitetshospital.

Hypnose kan betragtes som et supplerende redskab til anden behandling. Klienten giver i samarbejde med behandleren mere eller mindre slip på den sædvanlige bevidsthedstilstand for at kunne trække på viden fra – og påvirke – dybereliggende tanke-/følelses- og kropsstrukturer, og dermed skabe nye muligheder for ændring i fastlåste tilstande.

Til hypnose bør man altid vælge en behandler, der har faglig kompetence til at undersøge og behandle den problematik, man kommer med, med mere traditionelle fremgangsmåder også. Det vil derfor oftest være en psykolog eller en læge.

Jeg begyndte at arbejde med hypnose for en del år siden, da jeg oplevede, at nogle samtaleforløb ‘ikke rigtig rykkede’ på trods af en stor indsats fra både klient og behandler. Det var som om, der manglede information til at komme videre. I samme periode havde jeg et par klienter, der spontant gik i en ændret bevidsthedstilstand, hvilket var nyttigt for behandlingen, men også nødvendiggjorde opkvalificering af mig, til at kunne guide, støtte og passe på klienten igennem en helingsproces, da spontan kontakt med underbevidstheden nogen gange kan være overvældende.

Den hypnoseform, jeg anvender, er både struktureret og dybdegående. Den kaldes egostate terapi. Almindeligvis er man velfungerende og ressourcestærke i de fleste situationer i livet, men overreagerer i særlige sammenhænge. Der trigges således et skift i balancen mellem den ressourcefulde del og en eller flere ressourcesvage dele. hvilket kan gribe om sig og blive til et mere permanent problem, når klienten er ude af balance i tilværelsen som følge af krise, stress, tab med mere. 

Via en nedtonet dagsbevidsthed undersøger vi sammen de problematiske forestillinger eller erfaringer, som kan besværliggøre livet og blokere for fremskridt i behandlingen.

Jeg har i en årrække deltaget i supervision og hypnosenetværk med andre psykologer og læger. For yderligere info om behandlingsmetoden henvises til Jens-Jørgen Gravesens bøger fra hhv. 2004, 2012 og 2013.