Søvnspecialist
Hjernetræning
Udbrændthed
Langvarigt stress
Mindfulness
Videokonsultationer
Søvn og stress
Autoriseret psykolog
Dokumenteret behandlingseffekt
Hypnose

Forstyrrelser af søvnkvalitet

God søvnkvalitet er vigtigere end søvnlængden. Mistænker du, at du har en af de nævnte søvnforstyrrelser, anbefaler jeg, at du konsulterer din læge, der kan give dig en henvisning til en søvnklinik til videre udredning med en søvnundersøgelse.

Snorken

Snorken er almindeligt forekommende og må nærmest betragtes som et normalt fænomen og er mange gange mere forstyrrende for omgivelserne, end for den snorkende.

Snorkning kan dog udvikles til at blive et medicinsk problem, hvis snorkningen  fører til vejrtrækningsstop, såkaldte apnøer, som på forskellig måde kan forårsage sygelige tilstande. Læs mere under søvnapnø.

 Hvis snorkning kun forekommer i rygleje, kan man få forskellige  hjælpemidler, der faciliterer, at den snorkende vender sig om på siden.

Der findes mange søvnapnøklinikker offentligt såvel som privat.

Søvnapnø

Ufrivillig åndedrætsophold under søvn, som har en varighed på mere end 10 sekunder, kaldes en apnø. Der er flere varianter af fænomenet, og det kræver en nærmere undersøgelse hos en specialuddannet øre-, næse-, halslæge. Det er vigtigt at få det undersøgt, da der er sammenhæng mellem søvnapnø og fx hjerte-kar-problemer og overvægt samt flere fejl og ulykker på arbejdspladser og i trafikken. Søvnapnø kan føre til forringet livskvalitet og kortere forventet levetid.

Patienten vil ofte få udstyr med hjem til en natlig måling. Selvom man forsøger at sætte et bestemt mål for antal og varighed af apnøerne, AHI >15,  for at iværksætte behandling, kræver en undersøgelse desuden en nøje udspørgen af patient og evt. partner samt en manuel gennemgang af optagelsen. 

Behandling kan være en specialfremstillet tandbøjle eller ofte et CPAP-apparat, der blæser luft ind i svælget på den sovende gennem en næse- eller full-facemaske.

Sørg for at få en god instruktion, da mange opgiver behandlingen.

Urolige ben                                                                     

Tekst om urolige ben på vej

Hypersomni

Tekst om hypersomni på vej

Narkolepsi

Tekst om narkolepsi på vej