Søvnspecialist
Hjernetræning
Udbrændthed
Langvarigt stress
Mindfulness
Videokonsultationer
Søvn og stress
Autoriseret psykolog
Dokumenteret behandlingseffekt
Hypnose

Hjernetræning

Al hjernetræning foregår i samarbejde med Institut for Hjernetræning www.hjernetraening.dk og i deres lokaler i Høje-Taastrup, nær togstationen.
 

Hjernetræning foregår via neurofeedback

Neurofeedback er også kendt som EEG-træning, og er en virkningsfuld og bivirkningsfri behandlingsmetode til at rette op på de ubalancer i hjernens signalering, der kan forekomme i en lang række psykologiske, psykiatriske og fysiologiske tilstande herunder fx belastningsreaktion, angst, herunder PTSD, neurodegenerative lidelser herunder fx slagtilfælde og blodpropper, sklerose, Parkinsons mm.
Derudover kan træningen også hjælpe med at forbedre fokus, koncentration og ydeevne, hvorfor EEG-træning ofte benyttes som performancetræning af fx elitesportsudøvere, jagerpiloter og top erhvervsfolk.

Hjernetræning er ikke udbredt i Danmark, men er fx i Tyskland og USA udbredt og godkendt af myndighederne til tilskud via sygeforsikringen. Der bliver forsket i den på mange universiteter rundt omkring i verden siden sin spæde begyndelse tilbage i 60-erne. Metoden bygger på en behavioristisk tilgang, populært sagt hundetræning af hjernen. Hvor det er en mere optimal hjerneaktivitet, der belønnes.

Hjerne Billede
 

Hvordan foregår hjernetræning i praksis

Under træningen har man en hætte med elektroder på hovedet, som måler hjernens elektriske aktivitet på 19 forskellige hjerneområder – EEG-måling. Gennem en forstærker sendes dataene over til en computer, hvor hjernebølger (svingninger pr sekund) vises på skærmen. På computeren er der indlagt et avanceret software, der giver feedback på hjernebølgerne i form af musik, lyde og/eller computeranimationer.

Inden et træningsforløb startes, anbefales det, at man får foretaget et brainmap/QEEG-måling  så man ved hvilke udfordringer man har, hvor de viser sig i hjernen, og hvilke typer hjerneaktivitet der er dysfunktionelle, dvs. at de enten er for høje eller for lave til at hjernen arbejder bedst muligt.
Som oftest, hvor målet er en afbalancering af hjernesignalering som følge af en lidelse, træner man op mod en database, en ’normal’hjerne, der er fremkommet ved at sammenholde målingerne fra et stort antal normalt fungerende, raske mennesker i forskellige aldre.

Når klientens hjerne er underaktiveret eller overaktiveret i forhold til databasehjernen, belønnes eller hæmmes hjerneaktiviteten via lyd- eller visuelt signal.

I praksis sidder man med elektroder på hovedet foran en skærm, hvor der fx kører en film. Filmen kører kun, når din hjerneaktivitet matcher aktiviteten i ’normalhjernen’, lyd og billede forsvinder, når din hjerne ikke signalerer på en måde, der matcher. Hjernen finder så ud af, hvordan den får filmen til at køre, og træner derved en normal signalering og symptomlindring.

Effekten er oftest tydelig allerede fra første træningssession, og den langvarige effekt kommer efter flere træningssessioner, ved at din hjerne efterhånden overtager den bedre måde at signalere på, og dine symptomer kan dermed bedres varigt. www.hjernetraening.dk/brainmapping.

Der er normalt ikke tilskud til hjernetræning i Danmark, hvorfor du må regne med at skulle betale selv. I nogle tilfælde har kommuner og forsikringsselskaber betalt helt eller delvist, så det kan være værd at undersøge.

Kontakt evt. Institut for Hjernetræning www.hjernetraining.dk for at høre nærmere.