Søvnspecialist
Hjernetræning
Udbrændthed
Langvarigt stress
Mindfulness
Videokonsultationer
Søvn og stress
Autoriseret psykolog
Dokumenteret behandlingseffekt
Hypnose

Søvnspecialister og ScanSleep

Der er mere end hundrede diagnoser inden for søvnområdet, så det gælder om mere præcist at finde ud af, hvad søvnproblemet drejer sig om, før man går i gang med behandlingen. Mine kundskaber baserer sig på viden og aktivitet i den nu lukkede søvnklinik, ScanSleep, hvor jeg har været tilknyttet fra 2007 til lukningen i 2021. 

Søvnspecialister

EU har via ESRS (Det Europæiske Søvnforskningsforbund) en fælles, international søvnspecialistuddannelse, som kræver klinisk erfaring fra søvnklinikker og teoretisk viden fra kurser og konferencer. Den titel er jeg akkrediteret til. Der er to typer søvnspecialister: En medicinsk søvnspecialist for læger og en adfærdsmedicinsk (behavioral sleep specialist) for andre med en relevant universitetsuddannelse – typisk psykologer. Jeg har siden 2007 deltaget i kurser og søvnkonferencer rundt om i Europa, holdt foredrag i virksomheder og institutioner og arrangeret kurser for bl.a. læger og andet sundhedspersonale.

I 2013 overtog jeg Danmarks mest professionelle private søvnklinik, ScanSleep, og har der arbejdet med psykologisk behandling af søvnforstyrrelser (også kaldet adfærdsmedicinsk behandling, eller CBT-I). Jeg har også afviklet søvnstudier med flere hundrede forsøgsdeltagere med søvnproblemer og har herigennem været i tæt kontakt med rigtig mange mennesker med søvnproblemer.

Det kan være frugtbart at have en flerstrenget tilgang til søvn, da der som oftest i forskellig grad er både fysiologiske, almenpsykologiske og omgivelsesmæssige faktorer, der spiller ind. Og det kan være nyttigt at kunne lave søvnundersøgelser i et søvnlaboratorium. I mange tilfælde sad patienterne derfor i den udredende samtale over for et team bestående af en læge og mig som psykolog, hvor vi begge var specialiseret i søvn. Det har givet mig et bredt kendskab til søvnforstyrrelser, som jeg stadig trækker på. Læs mere om forskellige søvnforstyrrelser og tilbagemeldinger fra patienter her under fanebladet Søvn. Læs relevante artikler under ‘Fremtidens insomnibehandling’.

ScanSleep lukkede i 2021, og jeg kan derfor ikke tilbyde søvnundersøgelser og lægefaglig, herunder medicinsk behandling af søvnforstyrrelser Jeg starter stadig al behandling med en indledende grundig søvnspecialistkonsultation på 1½ time, hvor jeg spørger ind til fysiologiske, almenpsykologiske og omgivelsesmæssige faktorer, herunder stress. Jeg præsenterer dernæst min forståelse af den foreliggende søvnproblematik og kommer med mit bud på, hvordan du kommer videre med dit søvnproblem. Jeg vil ofte kunne spotte mulige fysiologiske faktorer og vil, hvis det er indikeret, kunne foreslå behandling hos mig eller andre, herunder en søvnundersøgelse i andet regi.

Det er således et solidt erfaringsgrundlag, jeg arbejder og rådgiver ud fra. Og uanset om der er en fysiologisk eller almenpsykologisk problematik, er der altid en person, der forholder sig til søvnproblemet og gør problemet større eller mindre. En grundig forståelse af det, der virker ind på søvnen, er derfor gavnlig.

At tage en indledende konsultation vil erfaringsmæssigt være et godt udgangspunkt for mange med søvnproblemer. Under Covid-19 krisen fandt jeg ud af, at det fungerer godt at arbejde via videokonsultationer, så det har jeg holdt fast i siden, da det giver geografisk uafhængighed, sparer transporttid, og begrænser CO2-udledningen. Men hjernetræning og en del almenpsykologiske behandlinger kræver fremmøde.