Søvnspecialist
Hjernetræning
Udbrændthed
Langvarigt stress
Mindfulness
Videokonsultationer
Søvn og stress
Autoriseret psykolog
Dokumenteret behandlingseffekt
Hypnose

Søvnterror

Søvnterror eller Sleep Terror kaldes også pavor nocturnus. Det forekommer hos 1-4% af børn, muligvis noget hyppigere da tilstanden let kan mistolkes som mareridt (onde drømme). Søvnterror forsvinder oftest før puberteten.

Søvnterror forekommer i den dybe søvn. Vedkommende kan sætte sig op eller stå op i sengen med meget forskræmt udtryk, sveden, hurtig hjertebanken og åndedræt. Barnet kan græde, men er ikke vågent og undgår berøring, hvis man forsøger at trøste. Hvis barnet vågner, vil det ofte være forvirret og utrøstelig, indtil det er rigtig vågent efter 10-15 minutter.
Et anfald kan vare fra et par minutter til 10-15 minutter.

Når et anfald først er begyndt, er der ikke så meget, man som forældre kan gøre. Hvis man forsøger at vække barnet eller holde om det, kan tilstanden eventuelt forværres.

Barnet kan som regel ikke huske episoden næste morgen.