Søvnspecialist
Hjernetræning
Udbrændthed
Langvarigt stress
Mindfulness
Videokonsultationer
Søvn og stress
Autoriseret psykolog
Dokumenteret behandlingseffekt
Hypnose

Stress

Det er ofte de mest ihærdige og hårdtarbejdende mennesker, der går ned med stress. Den belastningstilstand, der følger med, er altid sammensat af fysiologiske og psykologiske symptomer, herunder næsten altid også søvnproblemer. Hvis der ikke bliver gjort noget ved det, kan søvn og stress forstærke hinanden i en negativ spiral.

Resultatet bliver, at ens kapacitet på alle områder nedsættes drastisk, og man kan føle sig angst og deprimeret, anspændt og med ‘kort lunte’. Organismen har sagt fra, og ofte må man helt i ro, før man kan bygge sig selv op igen. Det kan være en langvarig proces, som kan kræve hel eller delvis sygemelding. Desværre ses der en del tilfælde, hvor tilstanden bliver kronisk med store konsekvenser personligt, socialt og arbejdsmæssigt.

Vejen ud er, at man lærer at kende og respektere sine grænser, som de er nu. Dette kan være vanskeligt at gøre uden støtte fra en uddannet psykolog, der i modsætning til coaches og andre behandlere, eller endog læger, også har erfaring i behandling af depression, sorg og krise, hvis disse kommer til at spille ind undervejs.

Nyere forskning viser, at behandling af søvnproblemer samtidig med stress, angst, depression mv. afkorter behandlingsprocessen og dermed den tid, man er sygemeldt.

Fordelen ved en kognitiv psykolog er, at han benytter sig af videnskabeligt funderede metoder udarbejdet og testet til de forskellige problematikker. Men at behandle stress kræver derudover en stor viden om både fysiologiske og psykologiske mekanismer og en bred vifte af terapeutiske redskaber.

Er tilstanden blevet kronisk, betyder det ikke, at man ikke kan komme af med stressen igen, men at man bliver nødt til at gå i et målrettet behandlingsforløb . Der er fx gode behandlingsmuligheder med hjernetræning, der kan normalisere den uhensigtsmæssige signalering i hjernen, som stort set altid bliver resultatet af langvarige belastningstilstande. Herved kan der igen komme ro på tanker, følelser og fysik, og man kan igen vende sig mod et aktivt liv.