Søvnspecialist
Hjernetræning
Udbrændthed
Langvarigt stress
Mindfulness
Videokonsultationer
Søvn og stress
Autoriseret psykolog
Dokumenteret behandlingseffekt
Hypnose

Medicin og søvn

Det gælder fx:

  • Ved psykiatriske sygdomme: depressioner, psykoser, alkohol og/eller medicinmisbrug
  • Ved neurologiske sygdomme: demenssygdom, parkinsonisme, søvnrelateret epilepsi.
  • Ved medicinske sygdomme: søvnrelateret astma, søvnrelaterede sure opstød (reflux), forhøjet blodtryk
     

Hvis du har mistanke om, at det er medicinen, der medfører søvnbesvær hos dig selv eller en nær pårørende, kan vi kun opfordre til at søge professionel hjælp – hos egen læge.

Anden sygdom kan give søvnforstyrrelser

En lang række sygdomme og behandling heraf kan give søvnproblemer. Det kan være et sygdomsforløb eller en hospitalsindlæggelse i sig selv, og er meget almindeligt i forbindelse med for eksempel operative indgreb, kemobehandling mv.

Forværres tilstanden betragteligt som følge af søvnbesværet, eller varer søvnløsheden ved efter behandlingens ophør, kan det være en god idé at behandle søvnforstyrrelsen. En adfærdsmedicinsk behandling forkorter ofte behandlingstiden af sygdommen og den tid, det tager, at komme ovenpå igen.

I følge den gældende europæiske diagnoseklassificering ISC-11 og også den amerikanske DSM-5 anskues søvnløshed som en separat lidelse. Dvs. at forekommer den parallelt med anden lidelse, skal den også behandles. I modsætning til før i tiden, hvor man afventede behandlingsudkommet fra angst, depression, behandling af fysiologisk problematik mv.