Søvnspecialist
Hjernetræning
Udbrændthed
Langvarigt stress
Mindfulness
Videokonsultationer
Søvn og stress
Autoriseret psykolog
Dokumenteret behandlingseffekt
Hypnose

Head Banging (Jactatio capitis nocturnus)

Er rytmiske hovedbevægelser, som forekommer i indsovningsfasen og somme tider fortsætter ind i den lette søvn. Man har ingen forklaring på dette fænomen, der optræder hos børn og ophører spontant.