Søvnspecialist
Hjernetræning
Udbrændthed
Langvarigt stress
Mindfulness
Videokonsultationer
Søvn og stress
Autoriseret psykolog
Dokumenteret behandlingseffekt
Hypnose

Fremtidens insomnibehandling

Jeg har siden min start inden for søvnområdet i 2007 arbejdet på at udbrede videnskabeligt funderet søvnbehandling til virksomheder, institutioner og ikke mindst det offentlige sundhedsområde. Og selvom der er lavet store rapporter om farligheden og omkostningerne ved kroniske søvnproblemer, og der er lavet europæiske guidelines for, hvordan de skal diagnosticeres og behandles (se nederst på siden), er der stadig intet offentligt behandlingstilbud, og der er mange udokumenterede behandlingstilgange i privat regi. Målsætningen må være:

At insomnibehandling i lighed med i en række lande omkring os er anerkendt som et offentligt ansvar. At der som følge heraf er fundet passende rammer og en passende honorering af behandlingen i primærsektoren, og at der er oprettet opkvalificeringsmuligheder for sundhedspersonalet.

I alle sundhedscentre og lægehuse er der specialuddannet sundhedspersonale, der kan foretage en basal insomnibehandling fx i form af et gruppeforløb over ca. 7 gange over ca. 20 uger. Alt sammen understøttet af internetbaserede søvnregistrerings- og søvnbehandlingsprogrammer.

Til mere sammensatte insomniproblematikker er der en række psykologer og psykiatere, der kan kombinere den behandling, patienten i øvrigt er i behandling med, med mere specialiseret insomnibehandling.

Artikel: Ugeskrift for læger – hvem skal behandle søvnproblemer 12-09-16 (pdf)
 

Læs mere om søvnproblemer og søvnbehandling ved at klikke på linkene herunder

Bjorvatn et al., 2015 insomni hos almenpraksispatienter (pdf)

MySleepStory Statistikrapport December 2020 (pdf)

Sundhedsstyrelsens 400 sider om Sygdomsbyrden i Danmark 16-09-12 (pdf)

Vidensråd_Søvn-og-sundhed_Digital (pdf)

Faktaark. Søvn og sundhed (pdf)

European Guidelines for Treatment of Insomnia (pdf)